De flesta musikstudior ligger i stadsmiljö, och alla som någon gång bott i en stad vet att det är en miljö som aldrig är helt tyst; det finns alltid ljud från omvärlden som läcker in i ens hem och påminner om det som pågår runtomkring, som en bil som tutar, brus från trafiken, en granne som stampar i golvet eller en tvättmaskin som bullrar i husets tvättstuga. Dessa ljud behöver inte vara störande i någons vardagliga liv, men när man ska spela in musik i en musikstudio blir de minst sagt oönskade element. Därför är ljudisolering en viktig faktor när man bygger en musikstudio.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man ljudisolerar ett rum. En sådan är att ljud fortplantar sig på olika sätt. Man talar till exempel om luftburet ljud och stomljud. Exempel på det förstnämnda är ljud som läcker in genom fönstret utifrån, till exempel röster från människor på gatan eller ett billarm som tjuter. Stomljud är istället de ljud som fortplantas genom själva byggnadens konstruktion, till exempel ljuden från den där grannen som stampar i golvet på våningen ovanpå. Man brukar också skilja mellan direktljud och flanktransmissioner. Direktljud färdas, som namnet antyder, direkt genom rummets skiljekonstruktioner, till exempel väggar, fönster, golv och dörrar, medan flanktransmissioner är ljud som läcker in i rummet via omvägar. Om man vill skapa en effektiv ljudisolering måste man därför skydda rummet mot alla dessa typer av ljud.

Några av de isoleringstekniker man kan använda sig av för att fånga upp så mycket av dessa olika ljud som möjligt är att isolera i flera lager av gips, följt av regelverk med isolering, följt av en luftspalt, följt av ytterligare lager av gips, och sedan upprepa samma mönster. Det är också mycket effektivt att bygga ett så kallat flytande golv, det vill säga ett golv som inte är i mekanisk kontakt med husets stomme.

Om man känner att man inte klarar av att bygga upp ljudisoleringen själv, utan behöver ta hjälp av hantverkare eller experter, kan räkningen för isoleringen snabbt bli dyr. Dessutom behöver man köpa in all den övriga utrustning som behövs i en studio för att faktiskt kunna spela in musik. Om man behöver låna pengar för att ha råd med sin musikstudio, ska man gå in på advisa. Där kan man nämligen jämföra bankernas lånevillkor, så att man är säker på att få de bästa möjliga förutsättningarna för sitt lån.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *